Hoe is de factuur opgebouwd?

Meedoen in Assen stelt maandelijks een gespecificeerde factuur op. Op die factuur staat de omzet per product, inclusief de btw-specificatie die u aan het product heeft gekoppeld. U kunt de factuur gebruiken voor uw eigen administratie. Meedoen in Assen betaalt uw omzet uit op de eerste maandag van de opvolgende maand. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor een correct IBAN-nummer.